דף הבית | הספריה הדיגיטלית הישראלית | עונת התרבות תש"פ | לוח אירועים | קטלוג וספריה | הודעות חשובות! | צור קשר | פייסבוק |
דף הבית > הארכיון ההיסטורימסיפורי המקוםסיפורי תושביםיהודית צוויק > יהודית צוויק - נספח
הארכיון ההיסטורי
אודות הארכיון
"ישראל נגלית לעין" - אלבומי טבעון
סיפורה של האנדרטה
אירועים ותערוכות
תערוכות במגדל המים ההיסטורי
סיפורי מאבק ותקומה
"זיכרון מקומי" : אנדרטאות זיכרון בקרית-טבעון
"טבעון שלי" - פעילות חינוכית
מסיפורי המקום
סיפורי תושבים
בצלי הצבעוני
יהודית צוויק
יהודית צוויק - נספח
זכרונות טבעון בראשיתה - ראובן גלזר
בקרבות על ירושלים - משה כצנלסון
משה כצנלסון - ימאי ולוחם
"הרופא-הפועל" בעיני עצמו - ד"ר בלומנטל
איפה הייתי ביום ה' באייר תש"ח
חיילים במחנה
אל תבכי ילדה
קבוצת הרועים
"פחדים"
"פרשת העניבות"
"הגדודנים"
נערת הרזיסטנס
אביבה וגד יגאל - פגישה ראשונה
אביבה וגד יגאל - פגישה שנייה
מפות - ומה שמאחוריהן
חרש הברזל
"השומר על הסוס" שוב משקיף על העמק
מי העזיז הזה?
אירגון ומפעל
אירועים בקורות הזמן
תהליכים מעצבים
רוח המקום
שורשים תרבותיים בראי הארכיון
"מסביב"
גלריה "תמונוטבעון"
תמונות מן העבר
נספח ופרסומים של ד"ר יהודית צוויק

נספח

 

פרסומים של פרופ' יהודית צוויק

 

ספרים

 

מושג היהדות בתקופת ההשכלה, הוצאת דביר, 1956

 

תקופת גרמניה (1924-1914) ביצירתו של עגנון, עבודת דוקטורט בהדרכתו של פרופ' דב סדן - האוניברסיטה העברית ירושלים, 1968.

 

ראשיתה של ביקורת עגנון תרס"ט-תרצ"ב, הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה, 1984

 

יהודה עמיחי: מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו - ליקטה וצירפה מבוא וביבליוגרפיה, הוצאת הקיבוץ המאוחד, תל אביב 1988

 

עגנון במעגלותיו - עיונים באמנות הסיפור של עגנון, פפירוס בית ההוצאה באוניברסיטת תל אביב, תשמ"ט-1989

 

תולדות ספרות האגרונים העבריים, פפירוס, בית ההוצאה באוניברסיטת תל אביב, 1990

 

 

 

 

מאמרים

 

"עמיחי כמבשר הגל החדש בשירה העברית של שנות החמישים", מסת מבוא ב"יהודה עמיחי, מבחר מאמרי על יצירתו" (ראו ברשימת הספרים לעיל).

 

"עגנון בעקבות עגנון" (על גלגולי נוסחים ביצירתו) - מולד, פברואר 1972, עמ. 532-540.

 

"מן הנובלה אל הרומן" (עיון ביצירותיהם של עמליה כהנא כאמון ואהרון אפלפלד) - עלי שיח א', יוני 1974, עמ. 21-26.

 

"הגיבור הצוחק בספרותנו", חקר ועיון במדעי היהדות, אוניברסיטת חיפה, תשל"ו.

 

"בין ביאליק לשלונסקי", מאסף ביאליק י', מסדה ואגודת הסופרים, ת"א 1975, עמ.305-315.

 

"על "פעמון ורימון" של הזז", עלי שיח 3, ספטמבר 1976, עמ.117-124.

 

יצירתו הסיפורית של דוד שחר בעקבות ספרו יום הרוזנת, "על המשמר", 1.10.1976, עמ. 7.

 

עיון ב"לפנים מן החומה" של עגנון, עלי שיח 4-5, דצמבר 1977, עמ.157-164.

 

"אבן שעות" כסימן דרך ביצירתו של הזז, כונס אל תוך מבחר מאמרים על יצירתו של הזז, בעריכתו של ה. ברזל, עם עובד וקרן התרבות של עירית ת"א, 1978.

 

"בין עגנון לביאליק", כרמלית, שנתון ספרותי, אגודת הסופרים חיפה, תשל"ז-תשל"ח, עמ. 130-156.

 

"השיר החדש: סגירות ופתיחות" להלל ברזל, עלי שיח, חוברת 6, תשרי תשל"ט, אוקטובר 1978

עמ' 233-231

 

"הפונקציה של המיליות בסגנונו של עגנון", עלי שיח 7-8, אוקטובר 1979.

 

"על אמנות הסיפור של יוסל בורשטיין", עלי שיח 7-8, אוקטובר 1979.

 

"עיון ב"ש"ס של בית זקני" של עגנון", עלי שיח 12-13-14, 1982.

 

"בדרך אל השלווה הגדולה", מאזנים, ירחון לספרות, כרך נ"ד, גליון 6, 1982

עמ' 13-1

 

"עיון ברקמה המילולית של "סיפור פשוט" מאת ש"י עגנון, עלי שיח, חוברת 20-19, 1983,

עמ' 42-31 

 

"עיון ב"אגדת הסופר" של עגנון", דפים למחקר בספרות 1, אוניברסיטת חיפה, 1984.

 

"על שירתו של עוזר רבין" ( עם צאת ספרו "הולך סובב והולך"), עלי שיח  21-22, 1984.

 

"על ה"תחפושת" כמוטיב מוביל ביצירתו של ברנר", מחברות ברנר ג-ד, אוניברסיטת ת"א, 1984

 

"עיון ב"פרנהיים" של עגנון", דפים למחקר 2, אוניברסיטת חיפה, 1985.

 

"למקורותיה של אגרת החתן ב"חתונתה של אלקה" של טשרניחובסקי", דפים למחקר 2, אוניברסיטת חיפה, 1985.

 

"הפונקציה של הסיכום באמנות הספור של עגנון", דפים למחקר 3, אוניברסיטת חיפה.

 

"יצירת עמיחי בראי הביקורת", בתוך יהודה עמיחי: מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו, 1988,

60-7

 

 

"ראשית צמיחתו של ה"סיפור" בהשכלה הגרמנית: התחבולה הדיאלוגית:, תדפיס מהקונגרס העולמי

האחד-עשר למדעי היהדות., 1994.

 

"לבחינתה האינטרטקסטואליות בשירת עמיחי: התבנית המקיפה", עלי שיח, חוברת 37, 1996

עמ' 68-57

 

"המלמד הפולני כדמות ייצוגית מומחזת "(בשולי הסטירה המשכילית), דפים למחקר בספרות 11, תשנ"ח.

 

"הדוקאליזה של הצחוק ביצירתו של ברנר", עלי שיח 42, 1999.

 

הערה: מאמרים מסוימים הופיעו גם בתוף ספריה

 

מאמרים שפורסמו במדור הספרותי "משא" בעתון "למרחב".

 

28.8.1970 - "שמחת הסיפור של יוסל בורשטיין".

26.2.1971 - "גלגולי שירתו של דן פגיס".

28.5.1971 - "הויה שאינה מתמצית במילים" - על יצירתו של אפלפלד.

10.9.1971 -  "על יצירתו של דוד שחר"

 

מאמרים שפורסמו במדור הספרותי "משא" בעיתון "דבר"

 

28.4.1972 - עמ. 15,"עגנון בסיפור ובמחזה" (עגנון על הבמה).

18.5.1972 - עמ' 21,: "בין שיר וזמר" - בעקבות הלחנתם של שירי   משוררים.

30.3.1973 - עמ' 19: "שימו לב לסגול הרועד" - על שירתו של נתן זך.

27.4.1973 - עמ' 18,"אפילוג ליצירתו של הזז - עם פרסום הקובץ האחרון של כתביו"

30.11.1973 - עמ' 17, במדור בגיליון הזה, מאמר בתוך "מאמרים וסקירות" ??? - לא מצאתי בחיפוש

22.11.1974 -עמ. 20, "ספר תכלית המחשבות" - על "בחנותו של מר לובלין" של עגנון.

7.3.1975 - עמ. 16, "האמנם חיים כפשוטם וכסתמם?" - עיון ביצירתו של הזז.

5.9.1975 - עמ' 52:: "ספר המפתחות ליצירת עגנון"

13.8.1976 - עמ' 13: "עגנון על עצמו"

 

פרסומים מוקדמים

 

"עם קריאת בין שמיים וארץ", על סיפוריו של ז.י אנכי (זלמן-יצחק אהרונסון), דבר הפועלת, שנה י"ג, מס' 12-13, ע. 269-270, 17.12.1947.

 

"יצירתו של ש. בן-ציון", הפועל הצעיר 47, שנת 1947.

 

"בין הכרמים" ליהודית הררי, דבר הפועלת, שנה י"ד, מס' 1, ע.32-33, 5.2.1948.

 

"החורשה בגבעה" לס. יזהר, דבר הפועלת, שנה י"ד, 20.4.1948.

 

"רבי עקיבא" לי. אופטושו, דבר הפועלת, שנה י"ד, מס' 7-8, ע. 185-186, 31.8.1948.

 

"סמטאות" לאלישבע, דבר הפועלת, שנה י"ד, מס' 12, ע. 278, 23.12.1948.

 

"על הפריחה" ללאה גולדברג, דבר הפועלת, שנה ט"ו, ע.72-73, 22.3.1949

 

"עם ספרה החדש של דבורה בארון", דבר הפועלת, שנה ט"ו, ע. 143, 30.6.1949.

 

"גדיש" לאנדה אמיר-פינקרפלד, דבר הפועלת, שנה ט"ו, מס' 11, ע.346-347, 6.12.1949.

 

"נשים" ליהודה בורלא, דבר הפועלת, שנה ט"ו, מס' 12, ע.372-373,  30.12.1949.

 

   

מקורות:

 

ראיון שקיימו מתנדבות הארכיון, ד"ר אביבה אופז  ושלומית צוקר עם ד"ר יהודית הלוי צוויק 2004 .

קלטת "לאור הזכרונות" - מפגש של ותיקי קרית טבעון ב"דור טבעון" 2007 - צילום ועריכה פסיה מימון מהטלוויזיה הקהילתית

ראיון מוקלט עם חנן צוויק 2013

עלון מספר 5, מועצה מקומית קרית טבעון, מארס 1965

 

כתבו : יגאל אורן ושפרה לשם

 

 

 


גירסה להדפסהגירסה להדפסה
 
 
ראשי  |  אודות  |  מפעלי ההנצחה  |  ספריה  |  גלריה  |  הרצאות, חוגים וטיולים  |  הארכיון ההיסטורי של קרית טבעון  |  פייסבוק  |  English
Created by Consist