ascolot new logo 2018
אסכולות בטבעון

מרצה | פרופ' ליעד מודריק

בי"ס למדעי הפסיכולוגיה, ובי"ס סגול למדעי המחשב, אוני' תל אביב

התודעה היא אחד האתגרים הגדולים המונחים לפתחם של המדעים הקוגניטיביים: הסוגיה כרוכה גם בשאלות פילוסופיות – גוף ונפש, והאפשרות להסביר את המוּדעוּת בכלים מדעיים אמפיריים. בקורס נסקור את ההתפתחויות האחרונות בתחום זה ואת התיאוריות המובילות, לצד טיעונים פילוסופיים ביחס לשאלות אלה.

כיצד נולד עולם מנטלי עשיר מפעילות פיסיולוגית? האם ניתן לזהות את המנגנונים המוחיים?

מפגש 1:  1.11.2020

פילוסופים שונים טוענים שהמוּדעוּת נמצאת מחוץ להישג ידו של המדע, שזו אינה תופעה שאפשר לחקור אמפירית, ושהחוויה היא בעיקרה סובייקטיבית.​

מפגש 2:  8.11.2020

פילוסופים ומדענים גורסים, כי המוּדעוּת היא תופעה ביולוגית שאינה שונה מתופעות ביולוגיות אחרות, ולכן אפשר לחקור אותה בכלים מדעיים.​

מפגש 3:  22.11.2020

שאלת התודעה עברה בתוך כמה עשורים משולי החשיבה המדעית בתחום חקר המוח למרכז העניין בו.​

מפגש 4:  6.12.2020

בעשורים האחרונים התפתחו שיטות מתוחכמות לבידוד החוויה המודעת ולחקירתה בצורה אמפירית.​

מפגש 5:  20.12.2020

עקבות החקירה המדעית עלו שתי תיאוריות מרכזיות ביחס למוּדעוּת: ה- global neuronal workspace וה- integrated infomration theory . נבחין בין שתי התיאוריות ועקרונותיהן.​

מפגש 6:  3.1.2021

לצד הניסיון להבין כיצד נולדת החוויה המודעת, מחקרים רבים שואלים מה תפקידה, תוך התמקדות בעיבוד הלא-מודע ובמגבלותיו.​

מפגש 7:  17.1.2021

האם למוּדעוּת יש תפקיד בהחלטות שאנו מקבלים, או שההחלטות מתבצעות באופן אוטומטי?

מפגש 8:  31.1.2021

מתעניינים? השאירו פרטים ונחזור אליכם

אל תחמיצו אירוע - הירשמו לדיוור

דילוג לתוכן